Produkty Acarix

Naturalnie na alergie. Acarix jest całkowicie naturalny, nie zawiera akarycydu, benzoesanu benzylu ,kwasu taninowego, podczas aplikacji nie podrażnia i nie wydziela uciążliwego zapachu, może być stosowany wielokrotnie i działa do sześciu miesięcy po aplikacji.